4 изпитани подхода за успешно промотиране

Публикувано на 25.02.2015 от Profitshare

Промотирането чрез афилиейт маркетинг зависи до голяма степен от средата, в която то се извършва. Съществуват различни среди, в който може да се промотира, а изборът на една или повече зависи от съответните преимущества или недостатъци. Като афилиати, не сте ограничени да използвате една единствена среда, защото те се допълват.

За да изберете по-лесно среда за промотиране, очертахме част от преимуществата и недостатъците на основните четири метода: уебсайтове с нишово съдържание, уебсайтове със съдържание на обща тематика, социални мрежи и PPC кампании.

1. Нишови уебсайтове

връщане на посетителите в нишовите уебсайтове

Връщане на посетителите в нишовите уебсайтове.

Този тип промотиране предполага, както аудиторията, така и избраното от афилиата съдържание, да бъдат изградени около определена тематика.

ЗА:
• Пълен контрол при публикуване и организиране на съдържанието.
• Могат да се интегрират както уиджети, така и афилиейт линкове.
• Аудиторията на този тип уебсайтове е много по-вероятно да извърши покупка, тъй като потребителите търсят информация или мнения за продуктите/услугите, от които се интересуват.
• Аудиторията се генерера сама според търсенето на продуктите/услугите от избраната ниша.
Против:
• Нужен е подробен анализ на избраната ниша, за да постигнете добри резултати. Ако си избрал правилна ниша, постигнатите резултати ще да бъдат правопропорционални на вложения труд.
• Публикуваното съдържание трябва да бъде аргументирано и подкрепено с познания относно дискутираните теми.
• Ако публикуваш статии, които нямат отношение към продуктите, които промотирате, е малко вероятно да постигнеш желаните резултати.

 

2. Уебсайтове с обща тематика

Тази категория обхваща широг кръг от уебсайтове, а афилиейт маркетинга представлява отличен вариант за монетизиция.

ЗА:
• Пълен контрол при публикаване и организиране на съдържанието, също както при нишовите уебсайтове.
• Могат да се интегрират, както уиджети така и афилиейт линкове.
• Аудиторията може да бъде по-голяма и по-разнородна от тази на нишовите уебсайтове (различна възраст, различни интереси)
• Темите на съдържанието могат да бъдат най-различни – ориентирани към взаимодействие с аудиторията и популяризиране на уебсайта.
• Промотираните продукти не се ограничават до определена категория.

Против:
• Аудиторията на този тип уебсайтове е по-малко вероятно да извърши покупка и не винаги търси даден продукт/услуга. За това и процентът на конверсия на тези уебсайтовете в глобален мащаб е по-малък.
• За да се компенсира фактът, че аудиторията може да конвертира по-рядко, е желателно да имаш по-голям брой посетители, отколкото при нишовите уебсайтове.
• Приходите от афилиейт маркетинг могат да варират от месец за месец в зависимост от използваната стратегия и вложените усилия.
За този тип уебсайтове са изключително ефективни продуките, които се купуват импулсивно. В много от случаите те имат ниска стойност, но могат да генерират голям обем, когато уебсайтът се радва на голяма посещаемост.

 

3. Социални мрежи
Основните социални мрежи, които афилиатите използват са Facebook и Twitter.

ЗА:
• Няма нужда да имаш собствен уебсайт.
• Най-често създаването на профил и използването на мрежата е безплатно.
• Социалните мрежи имат потенциал да достигат до големи групи от хора с по-малко усилия, в сравнение с уебсайтовете.
• Съдържанието и препоръките могат да се предават чрез споделяне (share, retweet) към потребители, които не са част от твоята мрежа.
Против:
• Ограничение на размерите и организацията на съдържанието.
• Не могат да се използват уиджети.
• Съдържанието е видимо само за част от аудиторията.

 

4. PPC Кампании

Това са инструменти за онлайн маркетинг, с които можеш да достигнеш правилната за твоя сайт аудитория и да таргетираш рекламите си към нея ефективно. Основните инструменти от този тип са Google AdWords и Facebook Ads.
ЗА:
• Промотирането се извършва чрез маркетинг инструменти, които се обновяват постоянно.
• Съществува голямо разнообразие от дoпълнителни инструменти, които помагат да анализираш и оптимизираш дадена кампания.
• Търсачката на Google и социалната мрежа Facebook са две от най-посещаваните места в интернет.
• В зависимост от качеството на изпълнените кампании, приходите могат да бъдат значителни.
Против:
• Изисква познания за използването им: Google Adwords, Facebook Ads.
• Предполага обширен анализ на тендециите и търсенето на интернет потребителите.
• Предполага ивестиция на бюджети за извършване на кампаниите.
• Могат да се използват единствено афилиейт линкове.
• При липса на опит, разходите могат да излязат извън контрол. Това налага постоянно наблюдение на отчетите за инвестираните суми и получените резултати.
Понякога PPC кампаниите се използват, за да донесат трафик към уебсайта на даден афилиат. По този начин се популяризира уебсайта, а конверсиите се реализират през него.
Трупайки опит,ще откривате различни начини и подходи за промотиране. Сигурни сме, че голяма част от изложените недостатъци по-горе, могат да бъдат погледнати като предизвикателства и да бъдат елиминирани по креативен начин.

Знаете ли други преимущества на методите от по-горе?

сподели в:
TwitterFacebookGoogle+

Оставете отговор

4 изпитани подхода за успешно промотиране

Публикувано на 25.02.2015 от Profitshare

Промотирането чрез афилиейт маркетинг зависи до голяма степен от средата, в която то се извършва. Съществуват различни среди, в който може да се промотира, а изборът на една или повече зависи от съответните преимущества или недостатъци. Като афилиати, не сте ограничени да използвате една единствена среда, защото те се допълват.

За да изберете по-лесно среда за промотиране, очертахме част от преимуществата и недостатъците на основните четири метода: уебсайтове с нишово съдържание, уебсайтове със съдържание на обща тематика, социални мрежи и PPC кампании.

1. Нишови уебсайтове

връщане на посетителите в нишовите уебсайтове

Връщане на посетителите в нишовите уебсайтове.

Този тип промотиране предполага, както аудиторията, така и избраното от афилиата съдържание, да бъдат изградени около определена тематика.

ЗА:
• Пълен контрол при публикуване и организиране на съдържанието.
• Могат да се интегрират както уиджети, така и афилиейт линкове.
• Аудиторията на този тип уебсайтове е много по-вероятно да извърши покупка, тъй като потребителите търсят информация или мнения за продуктите/услугите, от които се интересуват.
• Аудиторията се генерера сама според търсенето на продуктите/услугите от избраната ниша.
Против:
• Нужен е подробен анализ на избраната ниша, за да постигнете добри резултати. Ако си избрал правилна ниша, постигнатите резултати ще да бъдат правопропорционални на вложения труд.
• Публикуваното съдържание трябва да бъде аргументирано и подкрепено с познания относно дискутираните теми.
• Ако публикуваш статии, които нямат отношение към продуктите, които промотирате, е малко вероятно да постигнеш желаните резултати.

 

2. Уебсайтове с обща тематика

Тази категория обхваща широг кръг от уебсайтове, а афилиейт маркетинга представлява отличен вариант за монетизиция.

ЗА:
• Пълен контрол при публикаване и организиране на съдържанието, също както при нишовите уебсайтове.
• Могат да се интегрират, както уиджети така и афилиейт линкове.
• Аудиторията може да бъде по-голяма и по-разнородна от тази на нишовите уебсайтове (различна възраст, различни интереси)
• Темите на съдържанието могат да бъдат най-различни – ориентирани към взаимодействие с аудиторията и популяризиране на уебсайта.
• Промотираните продукти не се ограничават до определена категория.

Против:
• Аудиторията на този тип уебсайтове е по-малко вероятно да извърши покупка и не винаги търси даден продукт/услуга. За това и процентът на конверсия на тези уебсайтовете в глобален мащаб е по-малък.
• За да се компенсира фактът, че аудиторията може да конвертира по-рядко, е желателно да имаш по-голям брой посетители, отколкото при нишовите уебсайтове.
• Приходите от афилиейт маркетинг могат да варират от месец за месец в зависимост от използваната стратегия и вложените усилия.
За този тип уебсайтове са изключително ефективни продуките, които се купуват импулсивно. В много от случаите те имат ниска стойност, но могат да генерират голям обем, когато уебсайтът се радва на голяма посещаемост.

 

3. Социални мрежи
Основните социални мрежи, които афилиатите използват са Facebook и Twitter.

ЗА:
• Няма нужда да имаш собствен уебсайт.
• Най-често създаването на профил и използването на мрежата е безплатно.
• Социалните мрежи имат потенциал да достигат до големи групи от хора с по-малко усилия, в сравнение с уебсайтовете.
• Съдържанието и препоръките могат да се предават чрез споделяне (share, retweet) към потребители, които не са част от твоята мрежа.
Против:
• Ограничение на размерите и организацията на съдържанието.
• Не могат да се използват уиджети.
• Съдържанието е видимо само за част от аудиторията.

 

4. PPC Кампании

Това са инструменти за онлайн маркетинг, с които можеш да достигнеш правилната за твоя сайт аудитория и да таргетираш рекламите си към нея ефективно. Основните инструменти от този тип са Google AdWords и Facebook Ads.
ЗА:
• Промотирането се извършва чрез маркетинг инструменти, които се обновяват постоянно.
• Съществува голямо разнообразие от дoпълнителни инструменти, които помагат да анализираш и оптимизираш дадена кампания.
• Търсачката на Google и социалната мрежа Facebook са две от най-посещаваните места в интернет.
• В зависимост от качеството на изпълнените кампании, приходите могат да бъдат значителни.
Против:
• Изисква познания за използването им: Google Adwords, Facebook Ads.
• Предполага обширен анализ на тендециите и търсенето на интернет потребителите.
• Предполага ивестиция на бюджети за извършване на кампаниите.
• Могат да се използват единствено афилиейт линкове.
• При липса на опит, разходите могат да излязат извън контрол. Това налага постоянно наблюдение на отчетите за инвестираните суми и получените резултати.
Понякога PPC кампаниите се използват, за да донесат трафик към уебсайта на даден афилиат. По този начин се популяризира уебсайта, а конверсиите се реализират през него.
Трупайки опит,ще откривате различни начини и подходи за промотиране. Сигурни сме, че голяма част от изложените недостатъци по-горе, могат да бъдат погледнати като предизвикателства и да бъдат елиминирани по креативен начин.

Знаете ли други преимущества на методите от по-горе?

сподели в:
TwitterFacebookGoogle+

Оставете отговор

търся: